Ana Sayfa ÖNEMLİ BİLGİLER Balıkçılık Hakkında İç Sularda Amatör Balıkçılık – 2022

İç Sularda Amatör Balıkçılık – 2022

Merhaba, bu yazımızda iç sularımızda (akarsular, göller, yapay göller, …) yasaklanmış olan avlanma şekillerinden bahsedeceğim.

Ne yazık ki Türkiye’de bilinçli avcılık yapan kişi sayısı oldukça az. Bu durumdan dolayı da bir çok türün nesli tükendi ve bir çoğunun da nesli tükenme aşaması ile karşı karşıya.

Ülkemizde yayınlanan tebliğlerde durumlar açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, ilgili tebliğlerden haberdar olan kişi sayısı oldukça az. Çünkü araştırmayı seven bir toplum değiliz.

Bir başkasından duyduğumuz bilgi ile ya da internetten kaynağı belirsiz bilgileri referans alıp hareket ediyoruz.

Bu tutumdan bir an önce vazgeçmeli, ilgili uğraşlarınız neyse onlar ile ilgili doğru kaynaklardan bilgi edinmeyi öğrenmeliyiz.

Mesela kaynak bulmadan önce şu sorulara yanıt vermeliyiz. Kendimden bir örnek vererek açıklayayım.

İlgi alanım nedir?

– Amatör Balıkçılık

Amatör Balıkçıları İlgilendiren Doğru Kaynaklar Nedir?

– Doğru kaynaklara ulaşmak her zaman kolay olmuyor. Ama amatör balıkçılıkta ilk bakacağınız kaynak “5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” olmalı. Tebliğin içerisinde bizi ilgilendiren çoğu sorunun cevabını bulmamız mümkün.

Şimdi asıl konumuz olan iç sularda yasak avlanma şekillerinden bahsedelim.

 • İç sularımızda (göller, yapay göller, akarsular, …) çırpma/çarpma ve bırakma olta, birden fazla iğne ile donatılmış küspe, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet, düzen (çökertme) gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır.
 • Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.
 • Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.
 • Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız iç su ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.
 • Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.
 • Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.
 • İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.
 • Baraj göllerinde yapılan avcılıkta Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.
 • Balık asansörü, balık geçidi ve balık göç yapılarında su ürünleri avcılığı yasaktır.
 • Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır:
 1. Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. İl Müdürlükleri alanların belirlenmesinde, gönüllü amatör balıkçılık kuruluşlarından görüş alabilir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır.
 2. Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı tarafından; kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları konulur.
 3. Kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiraya verilen göletler hariç, projeli olarak kiraya verilenlerde amatör avcılık yapılması yasaktır. Sadece kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiralanmış göletlerde ise kafeslere 100 metreden daha yakın olmamak kaydıyla amatör avcılık serbesttir.
 4. Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, kişi başı en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Sadece kerevit veya gümüş avcılığı için kiralanmış olan istihsal sahalarında alan sınırlaması olmaksızın, amatör balık avcılığı yapılabilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz